Αρχική σελίδα Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι


multi9 1letter-o


Παρακαλούμε τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου μας να απαντήσουν στα παρακάτω ερωτηματολόγια που αφορούν δράσεις του σχολείου μας

ΕΡΕΥΝΑ ECO-logical minds : 

 https://docs.google.com/forms/d/1UT0Rd2GqxptS8ALnKPd7E9mjLpIloXGxtHXYTkW3LqE/edit

Σχολεία για όλους :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIi4wifXuOdKdkn7OF5MbfHVyBoW-7KJHK7aO8dkQc5pRmSw/viewform

9ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς.  Άξονας 7 "Σχολείο και μαθητές" :

 https://docs.google.com/forms/d/1bW3-2hd9-BFpVqaLNBp8L2sSGsuB8j6mk66zKPVOb_g/edit?ts=6287156b


Χρήσιμοι σύνδεσμοι