Ωράριο μαθημάτων ανα ταξη

Ωρολόγιο πρόγραμμα τάξεων

 

Α ΤΑΞΗ

 

Μάθημα

Ώρες την εβδομάδα

1

Θρησκευτικά

2

2

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

2

3

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

2

4

Γλωσσική Διδασκαλία

3

5

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

6

Ιστορία

2

7

Μαθηματικά

4

8

Γεωλογία Γεωγραφία

1

9

Βιολογία

1

10

Φυσική

1

11

Φυσική Αγωγή

2

12

Αγγλικά

2

13

Γαλλικά ή Γερμανικά

2

14

Οικιακή Οικονομία

1

15

Καλλιτεχνικά

1

16

Μουσική

1

17

Πληροφορική

2

18

Τεχνολογία

1

19

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

1

 

Σύνολο

33

Β ΤΑΞΗ

 

Μάθημα

Ώρες την εβδομάδα

1

Θρησκευτικά

2

2

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

2

3

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

2

4

Γλωσσική Διδασκαλία

2

5

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

6

Ιστορία

2

7

Μαθηματικά

4

8

Γεωλογία Γεωγραφία

2

9

Φυσική

2

10

Χημεία

1

11

Βιολογία

1

12

Φυσική Αγωγή

2

13

Αγγλικά

2

14

Γαλλικά ή Γερμανικά

2

15

Καλλιτεχνικά

1

16

Μουσική

1

17

Πληροφορική

1

18

Τεχνολογία

1

19

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

1

 

Σύνολο

33

Γ ΤΑΞΗ

 

Μάθημα

Ώρες την εβδομάδα

1

Θρησκευτικά

2

2

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

2

3

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

2

4

Γλωσσική Διδασκαλία

2

5

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

6

Ιστορία

2

7

Μαθηματικά

4

8

Φυσική

2

9

Χημεία

1

10

Βιολογία

1

11

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

3

12

Φυσική Αγωγή

2

13

Αγγλικά

2

14

Γαλλικά ή Γερμανικά

2

15

Καλλιτεχνικά

1

16

Μουσική

1

17

Πληροφορική

1

18

Τεχνολογία

1

19

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

1

 

Σύνολο

34