Υποδιεύθυνση

Α΄ Υποδιευθύντρια : Θέμελη Μαρία, Χημικός

Β΄ Υποδιευθύντρια : Καλογιαννίδου Δέσποινα, Φιλόλογος