Υποδιεύθυνση

Α΄ Υποδιευθύντρια : Θέμελη Μαρία, Χημικός