Λειτουργία Σχολείου

 

To ωράριο λειτουργίας του σχολείου είναι :

 

Ώρα Από Έως
8:15 9:00
9:10 9:55
10:05 10:50
11:00 11:40
11:55 12:35
12:45 13:25
13:30 14:10


Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 9ου Γυμνασίου Καλαμαριάς

 

Νόμος 4692/202 : Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις 

 

Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείρηση σεισμικού κινδύνου

 

Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείρηση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

 

Aγαπητοί γονείς,

 Μετά την θεσμοθέτηση νέου νομικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-1-2018, ΦΕΚ 120Β/23-1-2018, και των συνακόλουθων εφαρμοστικών εγκυκλίων του ΥΠΠΕΘ), σας ενημερώνουμε οτι :

 - Σύμφωνα με τα άρθρα 27,28 και 29 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες, ενώ το σύνολο των επιτρεπόμενων απουσιών για να μπορεί να χαρακτηριστεί η φοίτηση επαρκής είναι 114 από το τρέχον σχολικό έτος. Εάν κάποιος/-α μαθητής/-τρια υπερβαίνει τις 114 απουσίες, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, και είναι υποχρεωμένος/-η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη (Άρθρο 28). Τόσο το σχολείο, όσο και οι κηδεμόνες των μαθητών/-τριών επιβάλλεται να ενημερώνονται άμεσα για κάθε απουσία του/της μαθητή/-τριας, με συνεχή επικοινωνία και αμφίδρομη ενημέρωση. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για οποιαδήποτε απουσία του παιδιού σας να ενημερώνετε άμεσα είτε τη Διεύθυνση του Σχολείου, είτε τον/την υπεύθυνο/-η καθηγητή/-τρια του τμήματος. Για τους ίδιους λόγους οι υπεύθυνοι των τμημάτων οφείλουν να σας ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ορίζει το άρθρο 29 και να φροντίζουν να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας των μαθητών/-τριών, για κάθε μέρα απουσίας, εντός της εβδομάδας που σημειώθηκε, ώστε αν προκύψει ανάγκη να είναι εφικτή η έγκαιρη παρέμβαση (τυχόν δικαιολόγηση απουσιών για τις πάνω από 114, προκειμένου να αποφευχθεί ο χαρακτηρισμός της φοίτησης ως ανεπαρκούς, με τις προϋποθέσεις που ισχύουν μόνο για τη φετινή σχολική χρονιά, άρθρο 28, παρ. 8).  

Για να δείτε το κείμενο της υπουργικής απόφασης πατήστε εδώ .

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Για να ενημερωθείτε για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο πατήστε εδώ