Άρθρο της Παιδαγωγικής ομάδας Erasmus+KA2

“Μαθητές του 9ου Γυμνασίου Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη,

μέλη προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2,

συναντώνται με τον

Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κεντρικής Μακεδονίας”

Άρθρο της Παιδαγωγικής ομάδας Erasmus+KA2  


      Στα πλαίσια της διάχυσης των δράσεων και των επιδιωκόμενων στόχων του Ευρωπαϊκού μας προγράμματος, η ομάδα εργασίας Erasmus+ του 9ου Γυμνασίου Καλαμαριάς, με το από 14ης Μαρτίου 2019 έγγραφό της, υπέβαλε προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Ανανιάδη Παναγιώτη, αίτημα συνάντησης για να του γνωρίσουν τόσο  το πρόγραμμά τους, όσο και να του θέσουν ερωτήματα για εκπαιδευτικά ζητήματα.

        Η συνάντηση έλαβε χώρα στις 20 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα 14:15, στο γραφείο του στο Μέγαρο “Zeda”. Λόγω εκτάκτου περιστατικού που προέκυψε στον κ. Π. Ανανιάδη, μας υποδέχθηκαν θερμά ο Αναπληρωτής  Περιφερειακός Διευθυντής Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Παπαδόπουλος Αριστείδης, και η Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Περιφερειακού Τμήματος Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Στάϊκου Λίνα.

     Κατ' αρχήν, οι μαθητές και μαθήτριες τους ενημέρωσαν για

-την Σύμπραξη του 9ου Γυμνασίου Καλαμαριάς με πέντε σχολεία από τις χώρες ΠολωνίαΛετονίαΠορτογαλίαΙταλία και Τουρκία στην υλοποίηση ενός διετούς (2018-2020), επιδοτούμενου Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2, υπό τον γενικό τίτλο Slowing down -A new face of European Education,

-τις ποικίλες δράσεις και δραστηριότητες όλων των συμπραττομένων σχολείων, οι οποίες επικεντρώνονται στην διερεύνηση και ανακάλυψη νέων, μη τυπικών μεθόδων απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων,

-την εμπλοκή της Σχολικής Κοινότητας, γονέων και Τοπικών Αρχών, σχετιζομένων με την εκπαίδευση, ως μία από τις βασικές επιδιώξεις του προγράμματος,

-τους στόχους του προγράμματος, οι οποίοι αποσκοπούν στην μείωση του σχολικού άγχους, χωρίς την ταυτόχρονη μείωση της απόδοσης και επίδοσης των μαθητών/τριών στα μαθήματα,

-την επικοδομητική τους συνάντηση με τον Δήμαρχο Καλαμαριάς, κ. Μπακογλίδη Θεοδόσιο,

-τις εμπειρίες που αποκόμισαν από την πρώτη εκπαιδευτική τους συνάντηση στο Τσανάκκαλε της Τουρκίας και τον ενθουσιασμό τους από την εκεί θερμή φιλοξενία τους,

-τις συναρπαστικές εμπειρίες τους κατά την διάρκεια της προετοιμασίας τους για την Ελληνική Εβδομάδα του προγράμματος, την εφαρμογή των δράσεων-δραστηριοτήτων, αλλά και την φιλοξενία των αλλοδαπών μαθητών/τριών στα σπίτια τους,

-την επικείμενη, τρίτη εκπαιδευτική συνάντηση στην Πολωνία, τον Μάϊο 2019.

    Εν συνεχεία, η ομάδα εργασίας ενεχείρισε στον Αναπληρωτή Διευθυντή τις έγγραφες προτάσεις της τόσο για την βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, όσο και και για τις συνθήκες, εντός των οποίων επιτυγχάνεται η μάθηση χωρίς άγχος. Ακολούθησε  ειλικρινής και ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών, με την δέσμευση του κ. Α. Παπαδόπουλου να προωθήσει τις προτάσεις αυτές στα υψηλότερα κλιμάκια της Εκπαίδευσης.

   Κατόπιν, η Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ του Τμήματος Παιδείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Στάϊκου Λίνα, υπέβαλε εξειδικευμένα ερωτήματα σε κάθε μαθητή και μαθήτρια ξεχωριστά για την προσωπική του/της θεώρηση του όλου εγχειρήματος και τα συναισθήματα αυτών κατά την υλοποίησή του. Οι απαντήσεις των παιδιών την ικανοποίησαν απολύτως, καθώς δήλωσε ότι, πράγματι, γίνεται σαφές ότι όλοι και όλες ανεξαιρέτως βίωσαν θετικά την κάθε στιγμή της εκπαιδευτικής μας συνάντησης, τα δε αποκομισθέντα οφέλη είναι ορατά.

     Η ευχάριστη, αλλά ουσιώδης και παραγωγική αυτή συνάντηση έλαβε τέλος με την δέσμευση ολοκλήρου της ομάδας εργασίας Erasmus+ να επαναλάβει την πρωτοβουλία αυτή με την ολοκλήρωση του προγράμματός μας, μετά από παράκληση και των δύο Εκπροσώπων του Περιφερειακού Τμήματος Παιδείας Κεντρικής Μακεδονίας.

                                                                             

            … συνεχίζεται ...