Ας μοιραστούμε τις κορυφές μας

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, Δράση ΚΑ2/ «Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών», με τίτλο «Partageons nos sommets» (αρ. σύμβασης / Κωδικός προγράμματος : 2017-1-FR01-KA219-037358_3), στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας και συνεργάζεται με σχολεία από τη Γαλλία (College Marcel Mariotte, Saint Simeon de Bressieux), την Ιταλία (Istituto Comprensivo Statale ITALO CALVINO, Catania) και τη Ρουμανία (Ecole Collège Georgiu Popa, CÎMPANI).

Στόχοι του προγράμματος  είναι:

  • η μελέτη και η προβολή του φυσικού πλούτου της περιοχής, κάθε σχολείου
  • η ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
  • η ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της κριτικής ικανότητας.
  • η βελτίωση του επιπέδου γλωσσομάθειας στη Γαλλική Γλώσσα
  • η βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού, αφού θα χρησιμοποιηθούν ΤΠΕ, η πλατφόρμα etwinning και άλλα διαδικτυακά εργαλεία και
  • η παραγωγή πολυμεσικού υλικού με λόγο, ήχο και εικόνα, το οποίο θα προκύψει από τις δραστηριότητες των σχολείων που συμμετέχουν

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ερευνητικές εργασίες και συνεργατικές δραστηριότητες (ερωτηματολόγια, παιχνίδια, κουίζ) σχετικές με τη μελέτη ορεινών όγκων καθώς επίσης και με την προβολή της Ιστορίας, του πολιτισμού, της σύγχρονης ταυτότητας των συμμετεχόντων χωρών.

Επίσης περιλαμβάνονται και δύο μετακινήσεις περίπου 25 μαθητών/τριών στη Σικελία και στη Γαλλία, των οποίων τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα είναι καλυμμένα, μετακίνηση των Γάλλων και Ιταλών μαθητών στην πόλη μας και επίσκεψη των καθηγητών στη Ρουμανία. 


Ιστοσελίδα Γαλλικού σχολείου

Άρθρο του Δήμου Καλαμαριάς

Άρθρο του City Portal