Γεώργιος Σουρής, 2009

Γεώργιος Σουρής

"Εικόνες μιας άλλης εποχής;"

Δραματοποιημένη ποίηση και θεατρικά του Γεώργιου Σουρή

σχ. χρονιά 2008-09