Όρνιθες Αριστοφάνη, 2001

Όρνιθες 

του Αριστοφάνη

Σχ. χρονιά 2000-01


Αποσπάσματα από το έργο


Υπεύθυνες καθηγήτριες ομάδας : Χαρούλα Μαμζορίδου, Θεοπίστη Οσλιανίτου