Καινοτόμες Δράσεις

Το 9ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς συμμετείχε στην πιλοτική φάση της εφαρμογής της Ευέλικτης ζώνης καινοτόμων δράσεων στο Γυμνάσιο (2001-03)

Κατάλογος σχεδίων που υλοποιήθηκαν τη σχολική χρονιά 2002-03

 

kain2

Καινοτόμες δράσεις (pdf)