Εγγραφές Α τάξης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ στην Α’ Γυμνασίου

(σύμφωνα με το ΦΕΚ 2675/24.06.2021, τεύχος Β, άρθρο 9, Ε) Δικαιολογητικά εγγραφής, σελ 35479)

απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1.  ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986(Α' 75) ΓΟΝΕΑ (μέσα από τη διαδικασία της ιστοσελίδας gov.gr), στην οποία αναφέρεται :

     Α. ότι ο υπογράφων γονέας ασκεί νόμιμα τη γονική επιμέλεια του/της μαθητή/μαθήτριας

   Β. ότι αποδέχεται την ηλεκτρονική επικοινωνία και ενημέρωση από το σχολείο για τη φοίτηση ή  άλλα θέματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:…………… και με SMS στο κινητό………………. (παρακαλούμε η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και του κινητού τηλεφώνου να είναι σαφής και ευανάγνωστη, για να αποφευχθούν δυσχέρειες στην επικοινωνία με το σχολείο).

Σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης (από γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης) των κηδεμόνων θα πρέπει να υποβάλλονται απαραίτητα δύο υπεύθυνες δηλώσεις με τα προσωπικά στοιχεία του καθενός.

(για την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης από το gov.gr πατήστε εδώ)


2.  ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ (μέσα από τη διαδικασία της ιστοσελίδας gov.gr), στην οποία αναφέρεται :

    Α. ότι αποδέχεται την εγγραφή του παιδιού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, αν δε έχει γίνει ήδη εγγραφή

  Β. ότι επιτρέπει τη συμμετοχή του παιδιού σε διαδικτυακή επικοινωνία με το σχολείο σε πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

(για την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης από το gov.gr πατήστε εδώ)


3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ (όπου υπάρχει). 

Για τους/τις αλλοδαπούς/ές μαθητές/τριες που δεν είναι εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Δήμου/Δημοτικής Ενότητας της χώρας, πρέπει να κατατίθεται στο σχολείο θεωρημένο και επίσημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό από τη χώρα τους.


4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ) ΑΠΟ ΤΟ TAXISNET, με την οποία βεβαιώνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας.

(Είσοδος στο TAXISNET, Προσωποποιημένη Πληροφόρηση, Στοιχεία Μητρώου)


5. ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (διατίθεται κενό από το σχολείο και μπορεί να προσκομιστεί το Σεπτέμβριο)

δείτε πρότυπο δελτίου εδώ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν στο email του σχολείου ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) μέχρι την 30/6/2022 ή απο 1/9/2022 και οπωσδήποτε πριν την έναρξη των μαθημάτων. 

 

Παρακαλούμε στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος να γράφετε: ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗ /-ΤΡΙΑΣ………………….(ονοματεπώνυμο) ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ .