Η Μικρά Ασία ως κοιτίδα και γέφυρα του Ελληνισμού

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

Η Μικρά Ασία

ως κοιτίδα και γέφυρα του Ελληνισμού από τα αρχαία χρόνια

μέχρι σήμερα

Σχολικό έτος 2010 - 2011

Υπεύθυνες καθηγήτριες

Βουλκίδου Αθανασία

Γκανίδου Δέσποινα

Κετσιμπάσογλου Μαργρίτα

Παπαδοπούλου Μαριάνθη

Πιτιλάκη Αικατερίνη