Ισότητα των δύο φύλων (ΚΕΘΙ)

Η Σύμπραξη (462/2006-2007) των Σχολικών Μονάδων: 9ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς(συντονιστής), 7ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς, 6ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς, 6ο Ενιαίο Λύκειο Καλαμαριάς, 4ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς, 4ο Ενιαίο Λύκειο Καλαμαριάς υλοποίησε το Παρεμβατικό Πρόγραμμα με θέμα:

«Φύλο κα επιλογές ζωής.

Πρότυπα, στερεότυπα και αναπαραστάσεις επιτυχίας».

Από την εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος