Εργαστήριο Φ.Ε.

img 20220404_131938_376

img 20220404_131912_063

2012-11-09 171916

2012-11-09 172016

2012-11-09 172051

Στο εργαστήριο Φ.Ε. υπάρχει διαδραστικός πίνακας και υπολογιστής και χρησιμοποιούνται εκπαιδευτικά λογισμικά στη διδασκαλία των μαθημάτων