ο καραγκιόζης οικολόγος

ο καραγκιόζης οικολόγος

είναι μια δραστηριότητα του περιβαλλοντικού προγράμματος 

"Στρατευμένοι στ' όραμα μιας βιώσιμης πόλης"

 Μέρος (α)

Μέρος (β)

 

Εκπαιδευτική ομάδα : Φεβρωνία Διαμαντοπούλου, Τερλιμπάκου Ζωή